18/04/2016

Εγκύκλιος Επιστολή ημερ. 8/4/2016 με θέμα "Συγκέντρωση και παρακολούθηση στοιχείων για την άδεια ασθενείας των μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, σε ετήσια βάση"

447


adeies asthenias.pdf


αδειες ασθενείας

Όχι