19/12/2013

Εγκύκλιος αρ. 1489-ημερ. 5/12/2013- Διαδικασία που πρέπει να τηρείται σε περίπτωση που οποιαδήποτε Αναξάρτητη Υπηρεσία/ Υπουργείο/ Τμήμα/Υπηρεσία, επιθυμεί την ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) συγκεκριμένων υπηρεσιών, καθώς και σε περίπτωση διαφοροποίησης της διαδικασίας που αφορά σε υπηρεσίες οι οποίες ήδη παρέχονται από τα ΚΕΠ

962


Egkyklios ar. 1489.pdf


εγκύκλιος

Όχι