15/12/2016

Εγκύκλιος αρ. 1542 ημερ. 01/12/2016- Επισκέψεις υποψηφίων Δημάρχων ή / και Αρχηγών Κομμάτων που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους και υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων ή / και κομματικών στελεχών που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους σε Κυβερνητικά Τμήματα, λόγω των επικείμενων Δηνοτικών και Κοινοτικών Εκλογών

424


Εγκύκλιος αρ. 1542.pdfΕγκύκλιος αρ. 1542.pdf


Εγκύκλιος

Όχι