20/05/2015

Εγκύκλιος αρ. 1518-ημρ. 14.05.2015- Ανταπόκριση Δημοσίων Υπηρεσιών σε Τηλεφωνικές Κλήσεις Πολιτών


870


egkyklios 1518.pdf


Εγκύκλιος

Όχι