06/07/2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ. 1/7/2020- Γενικό Διοικητικό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό -(Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΜΑΕΕ) στις Βρυξέλλες)

269


1 Εγκύκλιος ΜΑΕΕ ΔΛ 1-7-2020.doc1 Εγκύκλιος ΜΑΕΕ ΔΛ 1-7-2020.doc


εγκύκλιος

Όχι