22/01/2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ- Ημερ. 3.1.2014-Καθιέρωση υποχρεωτικού ομοιόμορφου ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού
στη Δημόσια Υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2014

960


egkyklios epistoli- ypenthimisi.pdf


εγκύκλιος

Όχι