09/08/2019


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ. 09/08/2019-
Θέμα: Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πρακτικής Εξάσκησης
(Structural Traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


312


παραρτήματα.pdfπαραρτήματα.pdfΕγκύκλιος Επιστολή 1-2020 (002).docΕγκύκλιος Επιστολή 1-2020 (002).doc


εγκύκλιος επιστολή

Όχι