17/08/2016

Εγκύκλιος αρ. 1540 ημερ. 11/8/2016 με θέμα: "Αποζημίωση μελών διοικητικών συμβουλίων Ημικρατικών και άλλων Οργανισμών, και άλλων Συμβουλίων/Επιτροπών που συστήνονται δυνάμει νόμου"


434


1540


1540

Όχι