10/10/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ημερ. 05/10/2016- Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό -(Υπάτη Αρμοστεία της Δημοκρατίας στο Λονδίνο)

429


Εγκύκλιος Λονδίνο.pdf


εγκύκλιος, ΓΓΠ

Όχι