23/03/2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ημερ. 23/3/2017 – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Καθιέρωση υποχρεωτικού ομοιόμορφου ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού
στη Δημόσια Υπηρεσία

396


Εγκύκλιος.pdf


ωραριο

Όχι