15/11/2010

Αρ.1224/2.9.2002:
Διατάξεις που διέπουν τους όρους καταβολής των επιδομάτων "παραστάσεως" και "φιλοξενίας" του "ειδικού κατ’αποκοπή επιδόματος οδοιπορικών" και του "κατ΄αποκοπή επιδόματος τηλεφώνου"

1181


Εκγύκλιος 1224.pdf


εγκ επιδοματα 2002

Όχι