26/03/2015

Εγκύκλιος αρ. 1515, ημερ. 24.3.2015 με θέμα:"Εγκαθίδρυση από το Υπουργικό Συμβούλιο Μηχανισμού Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία"

875


Εγκύκλιος αρ. 1515, ημερ. 24.3.2015.pdfΕγκύκλιος αρ. 1515, ημερ. 24.3.2015.pdf


1515

Όχι