26/03/2015

Εγκύκλιος αρ. 1515 & ημερ. 24.3.2015 με θέμα:"Εγκαθίδρυση από το Υπουργικό Συμβούλιο Μηχανισμού Εσωτερικής Αγοράς Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

800


Εγκύκλιος αρ. 1515.pdf


1515

Όχι