18/02/2016

Εγκύκλιος αρ. 1533, ημερ.16.2.2016 με θέμα: " Καταβολή επιδόματος γεύματος/δείπνου και άλλων προσωπικών εξόδων σε κρατικούς λειτουργούς που ταξιδεύουν υπηρεσιακά στο εξωτερικό κατά την ημέρα που ταξιδεύουν

452


1533.pdf


1533

Όχι