13/05/2016


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ημερ.13/05/2016-Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό για υπηρεσία σε Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό


450


Εγκύκλιος (Πεκίνο).doc


Εγκύκλιος

Όχι