20/10/2017

Εγκύκλιος αρ. 1556 και ημερ. 18/10/2017:"Πρόνοιες Κρατικού Προϋπολογισμού 2017 αναφορικά με την αποζημίωση για απασχόληση με το σύστημα βάρδιας ή/και υπερωριακά του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού"


382


egkuklios proyp wromist.pdf


1556

Όχι