14/12/2012

Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών με αρ.1461 και ημερ.13/12/2012 - Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2012 (Ν.168(Ι)/2012)


1030


egkyklios ar.1461.pdf


Εγκύκλιος

Όχι