25/08/2009

Αρ. 1391/3.8.2009:
Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009(Κ.Δ.Π.271/2009)

1158


Egkyklios ar.1391 Oi peri demosias yperesias kanonismoi tou 2009.pdf


Εγκύκλιος

Όχι