25/01/2013





Εγκύκλιος αρ. 1469 ημερ. 22.1.2013: "Επισκέψεις Υποψηφίων Προέδρων ή/και εκπροσώπων τους ή/και Αρχηγών και αντιπροσωπειών Πολιτικών Κομμάτων που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους σε Κυβερνητικά Τμήματα, λόγω των επικείμενων Προεδρικών Εκλογών





1000


1469.pdf










1469





Όχι