10/06/2013

Εγκύκλιος Αρ. 1481, ημερ. 5.6.2013: "Επίδομα Συντήρησης Εξωτερικού των ανώτατων κρατικών υπαλλήλων και αξιωματούχων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ανεξάρτητων Αξιωματούχων του κράτους

977


1481.pdf


1481

Όχι