10/09/2010

Αρ.1414/7.9.2010:
Ισοτιμία διαφόρων Λογιστικών προσόντων με την Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (ACCOUNTING HIGHER) και την ενδιάμεση εξέταση στη Λογιστική (BOOK-KEEPING INTERMEDIATE) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου.

1142


ΕΓΚ 1414 ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.pdf


ACCOUNTING HIGHER KAI INTERMEDIATE-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Όχι