08/02/2016

Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015- Ν.195(Ι)/2015 (συνέχιση της απαγόρευσης κατά το 2016-2017)

165


νομος απαγορευσηc.pdf


Απαγορευση 2015

Όχι