17/03/2011

9. Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτούμενων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και άλλα Συναφή Θέματα Νόμος (Ν.25(Ι)/2011)

355


Ν 25 (Ι) 2011.pdf


Εκτακτοι Καθορισμένης

Όχι