15/05/2006

11. Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 1998 (με συνημμένες τις τροποποιήσεις μέχρι 2006)-(Ν.96(Ι)/98, 73(ι)/98, Ν.52(Ι)/2001, Ν.97(Ι)/2006)

385


Περι αξιολογησης 1998-2006.pdf


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

Όχι