05/10/2020

Νόμος που τροποποιεί τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 εως2018. Νόμος 137(Ι)/2020381


Νόμος 137(ι)_2020.pdfΝόμος 137(ι)_2020.pdf


περί αξιολόγησης

Όχι