24/11/2011

-Νόμος που προνοεί για προσωρινές διατάξεις σε σχέση με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998-2008 (Ν. 143(Ι)/2011)

415


NOMOS.pdf


κυβ εξετ

Όχι