21/03/2014

Νόμος που τροποποεί τους Περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμους του 1995 έως (Αρ.2) του 2011- Νόμος 22(ι)2014

339


004335578.pdf


έκτακτοι, νόμος

Όχι