30/07/2013

-Νόμος που προνοεί για προσωρινές διατάξεις σε σχέση με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998-2008 (Ν. 79(Ι)/2013)

404


Περί Αξιολόγησης Τροποποίηση.pdf


Ν.79(Ι(/2013

Όχι