18/08/2015

Νόμος που προνοεί για προσωρινές διατάξεις σε σχέση με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998-2008 (Ν. 123(Ι)/2014)

403


ο περι Αξιολογησης του 2014.pdf


προσωρινες διαταξεις 2014

Όχι