11/12/2015

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής)(Τροποποιητικός) Νόμος-Ν.52(Ι)/2015

303


syntakseis trop.pdf


νομος συνάξεις

Όχι