14/08/2012

-Νόμος που προνοεί για προσωρινές διατάξεις σε σχέση με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998-2008 (Ν. 114(Ι)/2012)

405


004222628.pdf


περι αξιολ

Όχι