17/12/2012

5. Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2012 (Ν.168(Ι)/2012)

304


nomos meiwseis.pdf


νομος μειωσεις 2012

Όχι