02/03/2018

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν.67(Ι)/2017)

299


Νόμος 67(Ι)_2017.pdfΝόμος 67(Ι)_2017.pdf


νομος

Όχι