18/08/2015

Νόμος που προνοεί για προσωρινές διατάξεις σε σχέση με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998-2008 (Ν. 114(Ι)/2015)

402


o peri Axiologisis 2015_1_114.pdf


2015

Όχι