22/12/2020

ΝΟΜΟΣ Ν. 184(Ι)/2017 ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ40


201217 -Σχέδιο δημοσίευσης -5470690.docx201217 -Σχέδιο δημοσίευσης -5470690.docx


Νομοσχέδιο

Όχι