28/11/2019

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος αρ. 69(ι) του 2018

386


ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΡΟΠ 2018.pdfΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΡΟΠ 2018.pdf


αξιολόγηση

Όχι