09/05/2013

Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2013 (Ν.21(Ι)/2013)

169


Νομος για απαγορευση πληρωσης κενων θεσεων.pdf


Ν 21 2013

Όχι