02/03/2018

Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός)(αρ.2) Νόμος του 2017 (Ν.177(Ι)/2017

298


Νόμος 177(Ι)_2017.pdfΝόμος 177(Ι)_2017.pdf


Νόμος

Όχι