28/05/2011

10.Νόμος που καταργεί τους περί προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμους του 1985 μέχρι 1991) αρ. 85(ι)2011

370


Νόμος αρ 85(Ι) του 2011.pdf


Νόμος , έκτακτοι

Όχι