19/09/2013





Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτούμενων και Συνταξιούχων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 (Ν.31(Ι)/2013)





305


N 31 (I)2013.pdf










τροποιητικος μειωση απολαβων





Όχι