19/09/2013

Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτούμενων και Συνταξιούχων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 (Ν.31(Ι)/2013)

305


N 31 (I)2013.pdf


τροποιητικος μειωση απολαβων

Όχι