15/11/2010

- Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος Εργασίας)(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π. 289/2009)

170


Χρονος Εργασιας 289 2009.pdf


Κανονισμοί χρόνος εργασίας 2009

Όχι