08/11/2017

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 (ΚΔΠ
328/2017) (Καν. 22, 23 και 42)

108


ΚΔΠ 328-2017 Τροποποίηση Κανονισμών 22-23-42.pdfΚΔΠ 328-2017 Τροποποίηση Κανονισμών 22-23-42.pdf


Οικονομικά ωφελήματα

Όχι