13/06/2014

Διατάγματα με τα οποία καθορίζονται οι θέσεις στη δημόσια υπηρεσία οι οποίες συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους και κατά συνέπεια διαφυλάσσονται μόνο για κύπριους πολίτες

172


Διατάγματα.pdf


διατάγματα θέσεις κύπριους

Όχι