02/03/2018

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποοιητικοί Κανονισμοί του 2017(Κ.Δ.Π. 327/2017)- Διόρθωση

142


2017-20.10 κδπ αδειων διόρθωση.pdf2017-20.10 κδπ αδειων διόρθωση.pdf


χορήγηση αδειών

Όχι