15/05/2006

3. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών)Κανονισμοί του 1995 (Κ.Δ.Π. 101/95)-(με συνημμένες τις τροποιποιήσεις μέχρι το 2005)

135


OI PERI DIM YPJR (HORIG ADEION) KANON 1995.pdf


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Όχι