15/05/2006

5. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμοί του 1989 ( Κ.Δ.Π. 133/89)( με συνημμένες τις τροποποιήσεις μέχρι το 2002)

160


EGK894-IATR EXET-PERITH-KAN 1989.pdf


ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Όχι