09/11/2017

-Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων(Τροποποιητικοί)(Αρ .3) Κανονισμοί του 2017 (Κ.Δ.Π.336/2017)

110


336.pdf


336

Όχι