15/05/2006

2. Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων Κανονισμοί του 1995 (Κ.Δ.Π. 175/95)-(με συνημμένες τις τροποποιήσεις μέχρι το 2005)

104


003781211.pdf


ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Όχι