06/10/2020

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2008 ΚΔΠ 278/2008

156


ΚΔΠ 278_2008.pdfΚΔΠ 278_2008.pdf


Περί Αξιολόγησης Υπαλλήλων κανονισμοί

Όχι