22/03/2019

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2019

98


ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2019.pdfΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2019.pdf


κανονισμοί

Όχι